Το συνολικό ποσό των 41.040.000,00 κατανείμει το υπουργείο Εσωτερικών στις περιφέρειες της χώρας, από τους ΚΑΠ, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη του κόστους μεταφοράς μαθητών από 1/1/2011 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "41 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για μεταφορά μαθητών"