Καμία μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι εφικτή, χωρίς την συμμετοχή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας υπογράμμισαν οι πρυτάνεις με την ολοκλήρωση το Σάββατο της συνόδου η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγριά Βόλου.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε ο νέος νόμος πλαίσιο για ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και τα οικονομικά των πανεπιστήμιων καθώς με το Μεσοπρόθεσμο μειώνονται οι επιχορηγήσεις κατά 50%.

Όπως επισημάνθηκε, η Σύνοδος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συντεταγμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης, των κομμάτων και των θεσμικών οργάνων της Βουλής και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία να υπερασπιστεί το αγαθό της Παιδείας.

Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η Σύνοδος δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί συγκεκριμένα επί του προτεινόμενου νέου νόμου-πλαισίου, καθώς δεν είχε επίσημη ενημέρωση αλλά τα όσα έγιναν γνωστά -- όπως η επαπειλούμενη κατάργηση-συγχώνευση χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, η μεταβίβαση σε ανεξάρτητη αρχή της υποχρέωσης της Πολιτείας να χρηματοδοτεί τα Πανεπιστήμια και άλλα -- θα αποτελέσουν εξελίξεις επιζήμιες για τα Πανεπιστήμια και την κοινωνία.

Τονίστηκε επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την αυτοτέλεια και την διαφάνεια των Πανεπιστημίων όταν παύονται οι εκλεγμένες διοικήσεις και καταλύεται η εσωτερική Δημοκρατία, όταν παραδίδεται πλήρως η διοίκηση σε εξωτερικούς παράγοντες , όταν ακυρώνεται η ισότιμη συμμετοχή των μελών της ΔΕΠ στις πανεπιστημιακές διαδικασίες, καταργείται η δημοκρατικότητα των οργάνων και ακυρώνεται η συμμετοχή των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Προσθέτουν δε ότι οι εξελίξεις οδηγούν την μετατροπή του Πανεπιστημίου σε εταιρεία, μετακυλώντας το κόστος λειτουργίας στην ελληνική οικογένεια.

Τέλος τονίστηκε ότι τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχουν καταθέσει προτάσεις για την λειτουργία και την ανάπτυξη των ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα η πανεπιστημιακή κοινότητα θα αρχίσει σειρά επαφών με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να τα ενημερώσουν για τις θέσεις της.

Η υπουργός Παιδείας έχει καλέσει τους πανεπιστημιακούς σε διαδοχικές συναντήσεις στο γραφείο της, από την Δευτέρα, οπότε θα τους δώσει και το τελικό κείμενο του νομοσχέδιου.

Επίσης τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσουν εκτάκτως και οι πρόεδροι των ΤΕΙ.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Αυστηρή κριτική από τη σύνοδο των πρυτάνεων στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ"