Η πρώτη συνάντηση του προεδρείου της Ομάδας αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο και η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας σε πλήρη σύνθεση, τον Νοέμβριο.

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Συμβούλιο της Οργάνωσης, το οποίο συζήτησε το θέμα με βάση επιστολή που είχε στείλει στους αρχηγούς των κομμάτων-μελών, ο Πρόεδρος της Διεθνούς και πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου, στις 4 Απριλίου 2011.

Ουσιαστικά πρόκειται για την "επανίδρυση" της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπως ανέφεραν μέλη του Συμβουλίου της Οργάνωσης σε παρεμβάσεις τους. Στη διάρκεια της συζήτησης, πάντως, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τον αριθμό των μελών της Ομάδας Εργασίας, αλλά και το εύρος των αρμοδιοτήτων της. Τελικά αποφασίστηκε η συγκρότηση της Ομάδας, με βάση την πρόταση του κ. Παπανδρέου.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας θα είναι ο Πρόεδρος της Βουλής της Φινλανδίας Έερο Χεϊναλουόμα, ενώ θα τοποθετηθούν και δύο γυναίκες, ως συμπρόεδροι (η συμπροεδρία συνηθίζεται στην Οργάνωση) μια από τη Νότια Αμερική και μια από την Αφρική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων στη συμμετοχή, αλλά και η περιφερειακή ισορροπία.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ωχ...Θα μεταρρυθμίσει και τη Σοσιαλιστική Διεθνή ο Γ. Παπανδρέου"