Το «Road Tire» είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα αξιοποίησης των παλαιών ελαστικών για την παραγωγή νέου τύπου ασφάλτου.
Η μέθοδος αυτή είναι 100% ελληνικής εμπνεύσεως και ανήκει σε επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αναμένεται να εφαρμοστεί σε δύο πολυσύχναστους και θορυβώδεις δρόμους της Λαμίας, τις οδούς Βασιλικών και Υψηλάντη.
Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης του έργου σε ποσοστό 100%. Το 50% καλύπτεται από το πρόγραμμα Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό έχει λάβει ήδη διεθνή αναγνώριση, αφού παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Πράσινη Εβδομάδα» που διοργανώνει κάθε χρόνο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., καθώς η συνεισφορά του στο αστικό περιβάλλον είναι διπλή.
Το «Road Tire» βασίζεται στη δημιουργία μιας νέου τύπου ασφάλτου, η οποία φτιάχνεται από παλαιά ελαστικά. Επιπλέον, η άσφαλτος από ελαστικά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ζωής των δρόμων, μειώνοντας παράλληλα την ολισθηρότητά τους.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση συγκεκριμένων ποσοστών συμμετοχής ελαστικών στην παραγωγή ασφάλτου, μέσω νέας νομοθεσίας.
Προτείνουμε:
(1). Να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης του δήμου μας στο καινοτόμο και φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα, το «Road Tire».
(2). Να γίνουν οι κατάλληλες επαφές με τους επιστημονικούς υπευθύνους του προγράμματος από το ΑΠΘ, για πληρέστερη ενημέρωση και γνώση.
(3). Να προταθεί ως δρόμος εφαρμογής του προγράμματος το τμήμα της ΠΕΟ που εκτείνεται από τη θέση «Γράνα» Ζευγολατιού έως τις γραμμές του ΟΣΕ (παλαιά σιδηροδρομική γραμμή) στο Βέλο, το οποίο τμήμα και χαρακτηρίζεται από εντονότατο κυκλοφοριακό φόρτο.
Εκτιμούμε πώς τέτοιου είδους προγράμματα είναι σε κάθε περίπτωση αναπτυξιακά. Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόγραμμα με διεθνή αναγνώριση, για την εφαρμογή του οποίου δεν προκύπτει στην παρούσα φάση καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο προς ένταξη δήμο, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δήμου Λαμίας.
Ο Δήμος μας έχει αυτή τη στιγμή οδοποιία, η οποία χρήζει ριζικής βελτίωσης (υποχωρήσεις οδοστρώματος σε διάφορα σημεία, λακκούβες κ.α.) και δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, τέτοια προγράμματα είναι πιθανόν να δώσουν λύσεις μόνιμες, ουσιαστικές και πολλαπλά ωφέλιμες.

Με τιμή,
Σχοινοχωρίτης Κων/νος
Πρόεδρος Το. Συ. Ν Δημοτικής Ενότητας Βόχας
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "« Πρόταση ένταξης του δήμου Βέλου – Βόχας στο πρόγραμμα Road Tire »."