Λιγότερο νερό στους ταμιευτήρες

29.10.09 Αναρτήθηκε από diogenis

Μπορεί να πλημμύρισε όλη η Ελλάδα από τις τελευταίες βροχές αλλά η ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι στις αρχές Οκτώβρη.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στον έντονο ρυθμό της βροχόπτωσης. Το νερό που πέφτει με πυκνό ρυθμό δεν έχει διείσδυση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά ρέει στην θάλασσα.
Αυτό που χρειάζονται οι ταμιευτήρες για να γεμίσουν είναι ήπιες και σταθερές βροχές.
mediasoup
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Λιγότερο νερό στους ταμιευτήρες"