Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον «Τειρεσία».
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις υπ' αριθμ. 58,59,60/2009 αποφάσεις απευθύνει συστάσεις τόσο στην εταιρεία «Τειρεσίας», όσο και σε δύο Τράπεζες, για τις προϋποθέσεις και το χρόνο εγγραφής αρνητικών οικονομικών στοιχείων πελατών των Τραπεζών στο «Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς» (ΣΟΣ) της «Τειρεσίας».
Ειδικότερα, η Αρχή αναφέρει ότι οι Τράπεζες πρώτα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως τους πελάτες τους για τις καταγγελίες των συμβάσεων πιστωτικών καρτών που προβαίνουν λόγω χρεών και εν συνεχεία να ενημερώνουν για τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα των πελατών τους την εταιρεία «Τειρεσίας».
Ακόμη, η Αρχή αναφέρει ότι η εταιρεία «Τειρεσίας» πριν καταχωρήσει αρνητικά δεδομένα στο «Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς» πρέπει πρώτα να έχει στην κατοχή της βεβαίωση της Τράπεζας ότι έχει επιδοθεί στους πελάτες της η έγγραφη καταγγελία της σύμβασης πιστωτικής κάρτας.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συστάσεις για καταχώρηση στον «Τειρεσία»"