Έφερε στη Βουλή η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας, κυρία Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη

Η βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νομού Κορινθίας κυρία Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη, επανέφερε στη Βουλή με νέα ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, το ζήτημα της πορείας των προκηρύξεων του ΟΑΕΔ για θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που δημοσιεύθηκαν το 2008,  σύμφωνα με το νόμο 2643/1998.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το εξής:

«Το Νοέμβριο του 2009 σας είχα καταθέσει την υπ’αρ.968 κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα την εξέλιξη των από 24/6/2008 και από 21/11/2008 προκηρύξεων του ΚΠΑ2 Τριπόλεως του ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας ΑΜΕ στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα. Για την μεν, από 24/6/08  προκήρυξη για τον δημόσιο τομέα, μου απαντήσατε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ήταν σε αναμονή για διευκρινήσεις σε ερωτήματα που είχαν θέσει διάφορες υπηρεσίες στην Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου. Για τη δε, από 21/11/2008 προκήρυξη για τον ιδιωτικό τομέα, μου απαντήσατε ότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη διότι δεν ήταν δυνατή η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα λόγω ατελειών του, τις οποίες η εταιρία που το  τοποθέτησε είχε δεσμευθεί να το διορθώσει μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ τα ενδιαφερόμενα  ΑΜΕΑ, αγωνιούν για μια θέση εργασίας, ιδιαίτερα στις παρούσες δυσχερείς οικονομικά συνθήκες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού ΑΜΕΑ από τις 24/6/08 και 21/11/08 προκηρύξεις και πότε οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις;»
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ερώτηση στον Λομβέρδο για τις προκηρύξεις μέσω ΟΑΕΔ για τα ΑΜΕΑ"