Με απόφαση του Κώστα Σκανδαλίδη
Οριστικοποιείται η κατανομή νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, για το έτος 2010, αφενός από το εθνικό απόθεμα και αφετέρου με βάση το Άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/09, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη.

Με βάση αυτήν την απόφαση, η αξία κάθε δικαιώματος καθορίζεται στα 300 ευρώ/εκτάριο, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 4 δικαιώματα, ανάλογα με τις διαθέσιμες εκτάσεις του.

Από την κατανομή των νέων δικαιωμάτων επωφελούνται περί τους 48.000 δικαιούχοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι γεωργοί και γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Οι πληρωμές των γεωργών θα πραγματοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να πληροφορηθεί από τη δικτυακή πύλη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τα δικαιώματα, που του κατανεμήθηκαν, αλλά και τα διαφανή κριτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης στους γεωργούς"