Μέχρι τώρα μιλούσαμε για προχειρότητα, έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού στις αποφάσεις της ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ.

Σήμερα, όμως μιλάμε και για έλλειψη αξιοκρατίας, άρα και Δημοκρατίας, στην προσπάθεια να στήσει τον κομματικό μηχανισμό και να αλώσει τη Β/θμια Εκπ/ση.

Πως αλλιώς να εξηγηθεί ότι στο συμβούλιο επιλογής Δ/ντών Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας, εκτός των δύο αιρετών, τα υπόλοιπα μέλη διορίστηκαν χωρίς ουσιαστικά κριτήρια;

Πως γίνεται όλα να είναι προσκείμενα στο ΠΑΣΟΚ;

Στην επιλογή των Δ/ντών γιατί δεν προήδρευσε ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης;

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννώνται πολλά ερωτηματικά για την αντικειμενικότητα της, με αποτέλεσμα να υποβληθούν πάνω από 25 περίπου ενστάσεις.

Εκεί, όμως που έπεσαν τελείως οι μάσκες, ήταν στην συνέντευξη, όπου το άριστα (15), πήραν στην πλειοψηφία τους, όσοι ήσαν στελέχη ή προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ οι «αντίπαλοι» δεν είχαν καμία τύχη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των νέων Διευθυντών, που θα τοποθετηθούν, να είναι κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ.

Αυτή είναι η Δημοκρατία και η Αξιοκρατία που πρεσβεύουν.

Κατά τα άλλα ζητούν συναίνεση, όταν στήνουν τον πιο σκληρό κομματικό μηχανισμό μέσα στην εκπαίδευση.

Αυτό λέγεται θράσος και κοροϊδία!


Συντονιστής Κύκλου Πολιτικής Δράσης
Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Ν. Κορινθίας


ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ερωτηματικά από τη ΝΟΔΕ για τις επιλογές των Διευθυντών στη Δευτεροβάθμια"