Με διαδικασίες εξπρές, ακόμη και σε πέντε ημέρες, θα εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr. Την ευθύνη, μάλιστα, των μελετών, που υποβάλλονται, θα φέρει πλέον ο μηχανικός και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων θα ελέγχουν μόνον την πληρότητα του φακέλλου και της καταβολής των εισφορών υπέρ του μηχανικού.

Παράλληλα, δημιουργείται νέος ελεγκτικός μηχανισμός με ελεγκτές δόμησης, που θα διενεργούν ελέγγχους σε συγκεκριμένα στάδια της οικοδόμησης ενός κτιρίου και θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του ίδιου του υπουργείου. Οι πολεοδομίες, όπως λειτουργούν σήμερα, καταργούνται.

Το νέο σύστημα ορίζει δύο διαδικασίες, την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.

Η πρώτη είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας.

Η άδεια δόμησης είναι αυτή, που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες, που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.


Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Διαδικασίες - εξπρές για έκδοση αδειών δόμησης"