Σκάνε κανόνια στην αγορά
Τα 1,3 δισ. ευρώ άγγιξε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011.
Στοιχεία που συλλέγει το Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ καταδεικνύουν πως οι ακάλυπτες επιταγές στο επτάμηνο ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και τα 100.000 τεμάχια.

Σημειώνεται πως η αξία των ακάλυπτων επιταγών στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου διαμορφώθηκε αθροιστικά σε 988,4 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο εξάμηνο ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών είχε ανέλθει σε 95.692 τεμάχια.
Η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου είχε διαμορφωθεί αθροιστικά σε 115,7 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο αποσύρθηκαν 11.881 συναλλαγματικές, ενώ ο αριθμός τους στο εξάμηνο ανήλθε σε 74.883.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ τα φέσια των ακάλυπτων επιταγών"