Οι Δημότες μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο.
Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 213), δίνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο.

Η ανωτέρω απόφαση πάρθηκε στα πλαίσια εφαρμογής πρόσφατης Νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 54 Ν 3979/2011 )με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων οφειλές και πρόστιμα προς τους Δήμους.
Οι οφειλές ρυθμίζονται είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε με μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνετε ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Για λεπτομέρειες ρύθμισης και εξόφλησης των οφειλών μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

Υπεύθυνη κ. Κώτσιου Λαμπρινή.
τηλέφωνο 27443 60131

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη στον δήμο Λουτρακίου"