Τη συνέχιση της λειτουργίας κοινωνικών δομών των δήμων μέχρι το τέλος του 2013 προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνεχίζουν το έργο τους οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων

Τη συνέχιση της λειτουργίας κοινωνικών δομών των δήμων μέχρι το τέλος του 2013 προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΗΦΗ, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για άτομα με αναπηρία και οι σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, που λειτουργούσαν σε δημοτικές επιχειρήσεις και μεταφέρθηκαν στους δήμους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για ακόμη 2,5 χρόνια.

Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ, οι οποίες ήταν ενεργές μέχρι την 30ή Απριλίου του 2011, μέχρι να συμπληρώσουν 18 μήνες απασχόλησης.

Οι διατάξεις μεταξύ άλλων προβλέπουν:

  • Οι δήμοι θα μπορούν να εξοφλούν τμηματικά τους προμηθευτές στους οποίους οφείλουν σημαντικά ποσά.
  • Οσοι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια δουλειάς και επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται μπορούν με αίτησή τους, 15 ημέρες από την ψήφιση του νόμου, να παραμείνουν στην υπηρεσία για επιπλέον 3 χρόνια και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  • Στους σχολικούς φύλακες μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων
  • Προβλέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από τις διευθύνσεις Οδικών Εργων Περιφέρειας Αττικής, Υδραυλικών Εργων Περιφέρειας Αττικής, Κατασκευής Εργων Οδοποιίας Κατασκευής Εργων Συντήρησης Οδοποιίας και Κατασκευής Υδραυλικών Εργων και από το Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του υπουργείου Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής από 1ης Σεπτεμβρίου.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεχίζουν το έργο τους οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων"