Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σχετική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γιώργου Δέδε, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι των εμπορικών καταστημάτων της Κορινθίας, για να διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία τους, η τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών και να προληφθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας.
Κλιμάκια του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, πραγματοποίησαν για το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2011, ελέγχους σε 122 καταστήματα σε όλο το Νομό και συγκεκριμένα:
1. Ελέγχους σε παντοπωλεία, super market, σημεία πώλησης κατεψυγμένων προϊόντων: έλεγχος τιμών, ύπαρξη πινακίδων, έλεγχος καταλληλότητας προϊόντων.
2. Ελέγχους σε οπωροπωλεία: ύπαρξη πινακίδων, έλεγχος ποσοστού κέρδους.
3. Ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων (κυρίως επί των εθνικών οδών): ελήφθησαν δείγματα για να ελεγχθεί η ποιότητα των καυσίμων, καθώς ελέγχθηκε η ανάρτηση των τιμών στο διαδίκτυο και πραγματοποιήθηκε λιτρομέτρηση.
4. Ελέγχους σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.) κυρίως σε τουριστικές περιοχές: έλεγχος ύπαρξης τιμοκαταλόγων, έλεγχος αναγραφής ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους (υλικά, ποσότητα).
Διαπιστώθηκε ότι οι καταστηματάρχες στην πλειονότητά τους τηρούσαν τις νόμιμες και προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα:
Σε περιπτώσεις παραβίασης του Αγορανομικού Κώδικα κατατέθηκαν μηνύσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα που - συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για παραβίαση των διατάξεων για το στάσιμο εμπόριο - ανέρχονται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ( 27.500 €) .
Επισημαίνεται ότι ταυτόχρονα, με αφορμή καταγγελίες και δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν σε τοπικές ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης του νομού μας, πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος σε όλα τα καταστήματα στην περιοχή της λίμνης της Βουλιαγμένης. Η διαπίστωση των κλιμακίων του τμήματος Εμπορίου που διενήργησε τους ελέγχους είναι ότι η πλειοψηφία των καταστημάτων τηρεί τις καθορισμένες από το νόμο προϋποθέσεις αγορανομικής λειτουργίας, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν συστάσεις και υποδείξεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις δε, που παρατηρήθηκαν παραβιάσεις, υποβλήθηκαν μηνύσεις.
Οι έλεγχοι αυτοί από την έναρξη της θερινής περιόδου αποτελούν τη συνέχεια των ελέγχων που είχαν ξεκινήσει την άνοιξη του 2011 και σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, με στόχο την προστασία του καταναλωτή ενώ για τα αποτελέσματά τους θα ενημερώνονται σχετικά, οι Κορίνθιοι πολίτες.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ελεγχοι στα μαγαζιά της Κορινθίας απο το τμήμα εμπορίου"