Ένα σημαντικό έργο για τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων προεντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Ο λόγος για το έργο της διαδικτύωσης για την υδροδότηση όλων των περιοχών του διευρυμένου δήμου που όπως δηλώνει ο κ. Πνευματικός αναμένεται να δημοπρατηθεί το αργότερο ως τις αρχές του 2012…
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ένα σημαντικό έργο για τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων προεντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ"