Είναι ένα απίστευτο κολάν που περικλείει ένα εξίσου εντυπωσιακό σώμα..


Κάτοχός του είναι η Γεωργία Παναγιωτάκη. Πάντα τέτοια…


You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Σε ποια ανήκει αυτό το προκλητικό κωλ…άν?"