Νέα μορφή εταιρείας σχεδιάζουν στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους, επίδοξους επιχειρηματίες.

Η κίνηση αυτή, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στα άμεσα σχέδια του αρμόδιου υπουργού, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οφείλεται στις επανειλημμένες εκκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.


Βασικοί άξονες, στους οποίους κινείται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο υπουργός, είναι η ανάγκη για μικρότερο κεφάλαιο έναρξης της εκάστοτε επιχείρησης καθώς και η ευκολία εισόδου και εξόδου των εταίρων με σκοπό την ευελιξία στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα αποτελέσουν και οι εταιρικές ευθύνες στη νέα μορφή επιχείρησης και τέλος ο τρόπος συμμετοχής των μετόχων στη λήψη αποφάσεων.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Νέα μορφή εταιρείας σχεδιάζει ο Μ. Χρυσοχοΐδης"