Πρακτική άσκηση στον δήμο Βέλου-Βόχας

22.8.11 Αναρτήθηκε από diogenis

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας προσκαλεί τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δήμου Βέλου –Βόχας και των Νομικών Προσώπων διαμένοντες στο Δήμο Βέλου –Βόχας ή και ευρύτερα στο Νομό Κορινθίας να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία Δημάρχου αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΄΄ Δήμαρχο Βέλου – Βόχας , Ζευγολατιό , Τ.Κ. 20001 ΄΄ ή με e- mail : masouri@vochas.gov.gr από 23 / 8 / 2011 έως και 15 / 9 / 2011.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ
α) Διοίκησης και Οικονομίας
β) Νοσηλευτικής
γ) Βρεφονηπιοκομίας
δ) Πληροφορικής
ε) Γεωπονίας
στ) Μηχανικών
ζ) Ηλεκτρολόγων
η) Κοινωνικών Λειτουργών
θ) Βιβλιοθηκονομίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
α) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών , Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
β) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
γ) Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
δ) Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
ε) Εγκαταστάσεων Ψυκτικών και κλιματιστικών Έργων
στ) Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
ζ) Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
η) Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ
θ) Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
ι) Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
ια) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
ιβ) Μαγειρικής Τέχνης
ιγ) Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
ιδ) Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
ιε) Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Για τους σπουδαστές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ θα εφαρμοστεί η ΚΥΑ ΦΕΚ 119 τ Β 8-2-2011
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Πρακτική άσκηση στον δήμο Βέλου-Βόχας"