Είκοσι αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, συνολικού κόστους 20.560.310,31 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 12.548.878,08 ευρώ, με μέσο ποσοστό επιχορήγησης 49,10 % & 53,93 E.M.E. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) ενέκρινε η Γνωμοδοτική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 11/08/2011 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό τις οδηγίες του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, υπό τη προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Νικολάκου Κωνσταντίνας.

Με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του ΕΣΠΑ την 1η Ιουλίου 2011 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής έδωσε εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από την εντολή του Πέτρου Τατούλη, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αξιολογήσεις των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από επενδυτές στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ βρέθηκαν αιτήματα που έχουν υποβληθεί πριν από δύο χρόνια για τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης τους.
Αναλυτικότερα τα είκοσι προγράμματα κατανέμονται ως εξής ανά ΠΕ:
1) Στο Νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Ν. Επιδαύρου της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου & Τ.Δ. Σκαφιδακίου της Δ.Ε. Λέρνας του Δήμου Άργους - Μυκηνών, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα τα οποία αφορούν ένα εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων & μία ίδρυση μονάδας συσκευασίας, συντήρησης & αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, συνολικού κόστους 1.797.922,82 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 944.706,41 ευρώ & 4,00 E.M.E.
Επίσης στον δευτερογενή τομέα & συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά ίδρυση μονάδας κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων & επίπλων κουζίνας, συνολικού κόστους 1.826.489,49 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 748.860,69 ευρώ & 5,00 E.M.E.
2) Στο Νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Κερασίτσας της Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης & Τ.Δ. Τριπόλεως της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα τα οποία αφορούν ένα εκσυγχρονισμό & επέκταση μονάδας κατασκευής πλαισίων στοιβασίας & μία ίδρυση μονάδας κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων, συνολικού κόστους 1.393.301,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 696.650,50 ευρώ & 3,00 E.M.E.
Επίσης στον τομέα του τουρισμού & συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Ροεινού της Δ.Ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης & Τ.Δ. Ελαιοχωρίου της Δ.Ε. Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν μία μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου με την προσθήκη νεόδμητου κτιρίου σε ξενοδοχείο Β΄ τάξης δυναμικότητας 20 κλινών & μία ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 23 κλινών, συνολικού κόστους 2.170.600,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 1.085.300,00 ευρώ & 4,50 E.M.E.
2) Στο Νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στο Τ.Δ. Περιστερίου της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Γυθείου, εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο στον δευτερογενή τομέα το οποίο αφορά μετεγκατάσταση & εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους 1.312.467,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 577.485,48 ευρώ & 2,36 Ε.Μ.Ε.
Επίσης στον τομέα του τουρισμού & συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Αρεόπολης της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Τ.Δ. Οιτύλου (2) της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Τ.Δ. Μονεμβάσιας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας & Τ.Δ. Ελαφονήσου της Δ.Ε. Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου, εγκρίθηκαν πέντε επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν τρεις ιδρύσεις ξενοδοχειακών μονάδων 3 & 4* συνολικής δυναμικότητας 64 κλινών, ένα εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής δύο παραδοσιακών ξενοδοχείων Α΄ τάξης δυναμικότητας 32 κλινών & ένα εκσυγχρονισμό camping 125 θέσεων – 520 ατόμων, συνολικού κόστους 7.411.840,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 3.705.920,00 ευρώ & 11,91 Ε.Μ.Ε.
3) Στο Νομό Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στο Τ.Δ. Σπερχόγειας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο του πρωτογενούς τομέα το οποίο αφορά ένα εκσυγχρονισμό μονάδας τυποποίησης οπωροκηπευτικών και μίας ίδρυση θερμοκηπιακής μονάδας καλλιέργειας αγγουριών στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής, συνολικού κόστους 420.850,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 176.535,00 ευρώ & 6,00 Ε.Μ.Ε.
Επίσης στον δευτερογενή τομέα & συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Καλαμάτας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας & Τ.Δ. Χωματάδας της Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν μία ίδρυση μονάδας εκτύπωσης εφημερίδων & ένα εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, συνολικού κόστους 2.289.720,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 1.144.860,00 ευρώ & 6,00 ΕΜΕ, ενώ στον τομέα του τουρισμού & συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Καλαμάτας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Τ.Δ. Βελίκας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Τ.Δ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Νέστορος του Δήμου Πύλου – Νέστορος & Τ.Δ. Καρδαμύλης της Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, εγκρίθηκαν τέσσερα επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν δύο ιδρύσεις ξενοδοχειακών μονάδων 3 & 4* συνολικής δυναμικότητας 77 κλινών & δύο επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων 3* συνολικά κατά 76 κλίνες, συνολικού κόστους 6.937.120,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 3.468.560,00 ευρώ & 11,16 ΕΜΕ.You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Είκοσι αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων εγκρίθηκαν ήδη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου"