ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Η Δημοτική Αρχή Κορινθίων τονίζει εμφατικά ότι δημοσιεύματα που αναφέρονται σε υπέρογκες αμοιβές εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επομένως, ουδεμία σχέση έχουν με οποιαδήποτε υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου μας, του οποίου οι εργαζόμενοι αμείβονται με υποπολλαπλάσια ποσά από αυτά που αναφέρθηκαν στον τύπο.

Ως εκ τούτου, τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου δεν μας αφορούν γιατί ο Δήμος Κορινθίων ακολουθεί και εφαρμόζει κατά γράμμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης Δημοτικών Υπαλλήλων και του Συνδικαλιστικού τους οργάνου και από αυτές, δεν εξαιρείται κανένας υπάλληλος και καμία υπηρεσία του Δήμου μας.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to ""Τα υπέρογκα ποσά που δημοσιεύθηκαν δεν αφορούν το Δήμο Κορινθίων‏""