Τη διερεύνηση της δυνατότητας ασφάλισης των μαθητών, κατά τη μεταφορά τους, από εύρωστες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη βάση των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρότεινε ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Πουλάς στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου.


Με την πρόταση αυτή, συμφώνησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο οποίος και αναλαμβάνει πρωτοβουλία, με σκοπό την εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα θα πρέπει να παρέχουν κοινωνικό ανταποδοτικό έργο στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.

Με την πρόταση αυτή συμφώνησε και ο κ. Μπούκλης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού διεθνών προτύπων λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν. Λίγες είναι οι εταιρείες στη χώρα μας που πληρούν τις διεθνείς προϋποθέσεις σημείωσε ο επίκεφαλής της «Οικολογικής Συμπολιτείας».

Μείωση κατά 20 % του κόστους μεταφοράς των μαθητών

Κατά τ' άλλα, όπως ανακοίνωσε ο Πέτρος Τατούλης, κατά τη συζήτηση του θέματος για την παράταση των συμβάσεων των Δήμων με τα ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επετεύχθη μείωση κατά 20 % στο κόστος μεταφοράς των μαθητών.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Οι επιχειρήσεις θα μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία της Πελοποννήσου;"