Ιδιαίτερα σημαντικό για την ύδρευση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βέλου - Βόχας θεωρείται το έργο της αντικατάστασης τμημάτων των δικτύων ύδρευσης από αμίαντο, στα όρια του νέου Δήμου. Προκειμένου να υλοποιηθεί η κατασκευή του έργου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011, ενέκρινε μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και του Δήμου Βέλου – Βόχας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και Βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέλου – Βόχας».Με το έργο, προϋπολογισμού 571.476,45 ευρώ για το πρώτο τμήμα του, θα αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν στην διανομή του νερού εντός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων από τις δεξαμενές.

Η απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών από το δίκτυο ύδρευσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία του δικτύου, ενώ τα νέα υλικά που θα τοποθετηθούν στους κεντρικούς αγωγούς θα είναι συμβατά με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προδιαγραφές.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεργασία Δέδε-Παπακυριάκου για να αλλάξει το δίκτυο ύδρευσης του δήμου"