Με βάση αυτή τη νέα δυνατότητα που δίνει ο νόμος, το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο που αφορά σε όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάσχεσης και καταστροφής των κάθε είδους παράνομων προϊόντων.


Από το υπουργείο σημειώνεται ότι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή του νόμου είναι η Δημοτική Αστυνομία και τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.).
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Παρεμπόριο: Θα καταστρέφονται επι τόπου τα κατασχεμένα προϊόντα!"