"Δεν υπάρχουν θεσμοί, παρά μόνον ο Λαός"
( τα μικρόβια , όμως, το ξέρουν;)

Με πλήθος αναφορών, αναρτήσεων* και άλλων δημοσίων δηλώσεων η Κίνηση Πολιτών του Δήμου Κορινθίων έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου (;) νερού του δικτύου ύδρευσης. Η συνεχιζόμενη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της υδροληψίας στις πηγές Δρίζας από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και η πλήρης αδιαφάνεια στις διαδικασίες της ΔΕΥΑΚ, μας υποχρεώνουν να τονίσουμε ότι ανησυχούμε βαθύτατα όταν η πολιτική έχει προτεραιότητα έναντι της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Το προεκλογικό κουκούλωμα της έρευνας των συνθηκών υδροληψίας, φαίνεται πως έδωσε την εντύπωση στον Δήμαρχο ότι είναι υπεράνω ελέγχου αφού όλοι οι αρμόδιοι ήξεραν και ξέρουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού ύδρευσης της Κορίνθου.

Αλήθεια, αιρετέ Περιφερειάρχη, Αντί-περιφερειάρχες και λοιποί αρμόδιοι, από πότε χρειάζονται συσκέψεις για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ;

Μήπως από τότε που βρέθηκαν ελέγχοντες υπάλληλοι που δεν έχουν αγαστή συνεργασία (!) με τους ελεγχόμενους και, τελικά, δεν λένε ναι σε όλα;

Ερωτούμε : γίνονται αναλύσεις για την μέτρηση τυχόν υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων στο πόσιμο (;) νερό;

Αναμένουμε την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγματοληψιών νερού από το δίκτυο ύδρευσης που έχουν γίνει (;) με νόμιμα εγκεκριμένη διαδικασία, όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/ 2001 ΦΕΚ Β' 892/11.7.2001 "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

Η επανεκκίνηση που ανακοίνωσε ο Αντί-περιφερειάρχης κ. Δέδες την 23-9-2011, θα περιλαμβάνει και την απρόσκοπτη τακτική διενέργεια των νομίμων ελέγχων από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας;


*http://kinisikorinthos.blogspot.com/search/label/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
Το Γραφείο Τύπου
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Η κίνηση Πολιτών για το νερό της Κορίνθου"