Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο Ζευγολατιό, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση – ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Βέλου Βόχας

2. Έγκριση – ψήφιση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών νεκροταφείων Δήμου Βέλου Βόχας
3. Ενοποίηση και αναπροσαρμογή συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βέλου Βόχας και καθορισμός τιμών οικοπέδων σε Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Βόχας
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (2η)
5. Επιστροφή παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
6. Διαγραφή οφειλών
7. Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Βέλου Βόχας
8. Τροποποίηση στο ΦΕΚ Β΄1563/27-6-2011 περί ΄΄Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέλου Βόχας΄΄
9. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του στο Β΄βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων Ν. Κορινθίας
10. Σύσταση ομάδας εθελοντισμού στο Δήμο Βέλου Βόχας
11. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Βέλου Βόχας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
12. Αλλαγή χρήσης του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Στιμάγκας
13. Επιχορήγηση στους αθλητικούς συλλόγου ΄΄ΓΑΣ ΠΑΝΒΟΧΑΪΚΟΣ΄΄ & ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ΄΄
14. Επί αιτήσεων (πέντε) βυτιοφόρων για διανομή πόσιμου νερού στο Δήμο Βέλου Βόχας
15. Επί αιτήσεως Ευαγγελίας Μασούρη για χορήγηση νέας άδειας πώλησης πόσιμου νερού στο Δήμο Βέλου Βόχας
16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βέλου"