Τσουχτερό το χαράτσι στα ακίνητα

15.9.11 Αναρτήθηκε από diogenis
Σε δύο δόσεις το 2011 και 4 το 2012 θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι το νέο τέλος στα ακίνητα. Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος. Οι εξαιρέσεις και οι κυρώσεις για όσους δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
Σε διευκρινιστική ανακοίνωση σε σχέση με το πώς θα πληρώσουμε το νέο χαράτσι για τα ακίνητα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
Το τέλος, θα καταβληθεί σε δύο δόσεις το 2011 και τέσσερις το 2012. Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται το ύψος της τιμής ζώνης, το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.


Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και Τιμή ζώνης

0,5 για ευπαθείς ομάδες

3 έως € 500

4 € 501-1000

5 € 1001-1500

6 € 1501-2000

8 € 2001-2500

10 € 2501-3000

12 € 3001-4000

14 € 4001-5000

16 € 5001 και άνω

Παλαιότητα και Συντελεστής έως 26 έτη 1 25-20 έτη 1,05 19-15 έτη 1,1 14-10 έτη 1,15 9-5 έτη 1,2 4-0 έτη 1,25

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Τσουχτερό το χαράτσι στα ακίνητα"