Μην είμαστε και υπερβολικοί..!

27.9.11 Αναρτήθηκε από diogenis
Η άποψη μας είναι να μην είμαστε υπερβολικοί..
Ασχετα απο το πόσο στοίχισε η περίφραξη του Αρχαίου λιμανιού, δεν μπορούμε να πούμε ότι κακώς έγινε. Ο χώρος ήταν παντελώς απροστάτευτος και είχε αρχίσει η παράνομη δόμηση. Η περίφραξη τουλάχιστον περιχαράκωσε τον αρχαιολογικό χώρο και τον προστάτευσε..Είπαμε άσχετα με το αν στοίχισε ή δεν στοίχισε πολλά..ή με τις ευθύνες που υπάρχουν..!
Μην είμαστε συνάδελφε ισοπεδωτικοί..!
Δεν κάνει κακό η περίφραξη..!
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Μην είμαστε και υπερβολικοί..!"