Για να καλυφθεί η τρύπα στα έσοδα
Τη μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στα επίπεδα του 19% - 20%, περικοπές στις φοροαπαλλαγές φυσικών και νομικών προσώπων, ελάφρυνση της φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών και κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα ακριβά αυτοκίνητα θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα καταθέσει προς διαβούλευση στα τέλη του μηνά το υπουργείο Οικονομικών.

Το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα - για τις βασικές προβλέψεις του οποίου έχει ήδη ενημερωθεί η τρόικα- εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις πολιτικής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και εμπεριέχει πολιτικές για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη διεύρυνση των φορολογικών βάσεων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα μέτρα αυτά αφορούν στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και το ΦΠΑ.

Ειδικότερα, για το ΦΠΑ εξετάζεται η μείωση του ανώτατου συντελεστή από το 23% στα επίπεδα του 19% - 20% και η παράλληλη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά. Ωστόσο, τόσο ο μειωμένος συντελεστής 13%, όσο και ο υπερμειωμένος συντελεστής 6,5% δεν θα μεταβληθούν. Από τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται πως θα προκύψει «ταμειακό κενό» 600 εκατ. ευρώ.

Μαχαίρι σε 980 φοροαπαλλαγές

Για να καλυφθεί η τρύπα στα έσοδα το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει παρεμβάσεις – περικοπές στις 980 φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα. Πρόκειται μεταξύ άλλων για δαπάνες νοικοκυριών που εκπίπτουν από το εισόδημα, όπως ασφάλιστρα ζωής, έξοδα για ιατρούς, απαλλαγές που παρέχονται στα νομικά πρόσωπα, δαπάνες που εκπίπτουν από τους φόρους ακινήτων, όπως για την αγορά πρώτης κατοικίας, απαλλαγές από το ΦΠΑ, από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, από τέλη χαρτοσήμου, κ.α.. Ωστόσο, το βάρος θα δοθεί σε 210 φοροαπαλλαγές που αφορούν σε νομικά πρόσωπα. Από την περικοπή των φοροαπαλλαγών αναμένονται πρόσθετα έσοδα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος αναμένεται και η δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρηματικών κερδών από το 20% στο 15%. Η απώλεια εσόδων από τη συγκεκριμένη παρέμβαση θα καλυφθεί βραχυπρόθεσμα από την περικοπή των φοροαπαλλαγών, ενώ μεσοπρόθεσμα εκτιμάται πως η μείωση του φορολογικού βάρους θα αυξήσει τα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς θα προσελκύσει επενδύσεις και θα αναζωογονήσει το επιχειρηματικό κλίμα.

Τέλος, μετά από την κατάρρευση των εσόδων από τις ταξινομήσεις αυτοκινήτων, το υπουργείο Οικονομικών θα ενσωματώσει στο νέο νομοσχέδιο διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα επιφέρουν μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. και θα καταργούν τον φόρο πολυτελείας στα μεγάλου κυβισμού και αξίας αυτοκίνητα.

Πηγή: 24h.gr
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Μειώνουν το ΦΠΑ, καταργώντας... φοροαπαλλαγές"