Μια καθοριστικής σημασία συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων των τοπικών κοινωνιών και της εταιρείας που πρόκειται να κατασκευάσει τον αγωγό φυσικού αερίου που θα διέλθει από τον Νομό Κορινθίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη. Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Χασικίδης η συνάντηση αυτή ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της σύσκεψης των προηγούμενων ημερών για το ζήτημα στην Τρίπολη αφού ο Δήμος Κορινθίων είχε αγνοηθεί από την εταιρεία σε ότι αφορά την διαβούλευση για την χάραξη της διαδρομής του αγωγού…
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Μια καθοριστικής σημασία συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας που πρόκειται να κατασκευάσει τον αγωγό φυσικού αερίου"