Καταγγελία από την ειδική γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Καταγγελία-βόμβα έκανε η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτας Καραβασίλη, στη Βουλή περί δημάρχων που έπαιρναν μίζες για να επιτρέπουν την εναπόθεση επικίνδυνων αποβλήτων στις χωματερές του δήμου τους!

Από τους 15.000 τόνους μολυμαστικών απόβλητων που παράγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μόλις 7,5 εναποτίθενται στα Λιόσια, σύμφωνα με την κ. Καραβασίλη, ενώ οι υπόλοιποι αναμειγνύονται με οικιακά απορρίμματα και καταλήγουν σε χωματερές.

Μάλιστα όπως επεσήμανε, ενώ η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα ενεργοποιήθηκε το 2003, εξακολουθεί να επικρατεί «χάος πανελλαδικά», με αποτέλεσμα τα τοξικά απόβλητα να καταλήγουν σε ρέματα και δάση.

Σύμφωνα με την κ. Καραβασίλη, παρότι κάθε νοσοκομειακή μονάδα υποχρεούται από τη νομοθεσία να έχει κατάλληλο σύστημα συλλογής αποβλήτων και να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, το 40% των νοσοκομείων εμφανίζεται να διατηρεί κλιβάνους αποτέφρωσης, οι οποίοι είναι ή παλιοί ή ανενεργοί.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Μίζες σε δημάρχους οδηγούσαν επικίνδυνα απόβλητα σε χωματερές"