Ισόβια σε ταμία συνεταιρισμού για υπεξαίρεση

Η υπόθεση εκκρεμούσε εδώ και 11 χρόνια
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκεΔια για το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε βάρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λεπετύμνου Συκαμιάς, των συνεταιριστών και της Αγροτικής Τράπεζας, ο ταμίας - διαχειριστής του Συνεταιρισμού και πράκτορας της Τράπεζας.
Η υπόθεση που εκδικάστηκε πρωτόδικα στην πρώτη συνεδρίαση του νεοϊδρυθέντος Εφετείου Βορείου Αιγαίου, εκκρεμούσε εδώ και 11 χρόνια.

Ύστερα από πολλές αναβολές το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ισόβια κάθειρξη για την υπεξαίρεση 159.000 ευρώ σε βάρος του Συνεταιρισμού και σε κάθειρξη οκτώ ετών για την υπεξαίρεση περίπου 294.000 ευρώ σε βάρος των συνεταιριστών και της ΑΤΕ.

Επίσης, επιδίκασε υπέρ του Συνεταιρισμού το ποσό των 169.000 ευρώ ως αποζημίωση, καθώς και το ποσό των 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη και υπέρ της ΑΤΕ για ηθική βλάβη το ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη από την άσκηση αστικής αγωγής.

Ο κατηγορούμενος είχε εισαχθεί και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και αναμένεται η έκδοση εντάλματος συλλήψεως του.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ας το διαβάσουν κάποιοι...αγροτοπατέρες της Κορινθίας..!"