Τι δείχνουν τα στοιχεία που υπέβαλε η επιχείρηση στη ΡΑΕ
Χαμηλότερη από 19% θα είναι η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από 1ης Ιανουαρίου, όπως αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή της ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η ΔΕΗ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ποσοστό αυτό φτάνει - σύμφωνα με - η συνολική αύξηση του κόστους της ενέργειας στην τριετία 2010 - 2012. Όμως η τελική επιβάρυνση των καταναλωτών θα είναι μικρότερη καθώς στον λογαριασμό του ρεύματος περιλαμβάνονται και οι μονοπωλιακές και άλλες χρεώσεις (για χρήση δικτύων, κλπ.) στις οποίες η επιβάρυνση θα είναι μικρότερη.


Το τελικό ύψος των αυξήσεων καθορίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από έλεγχο και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ΔΕΗ στη ΡΑΕ, προκύπτει αύξηση του κόστους από το 2010 στο 2011 της τάξης του 16% και από το 2011 στο 2012 της τάξης του 3%. «Οι πιο πάνω αυξήσεις αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων (δηλ. το κόστος ενέργειας) και ως εκ τούτου, η συνολική επιβάρυνση του τελικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας - που συμπεριλαμβάνει και τις μονοπωλιακές αλλά και άλλες χρεώσεις - θα είναι σαφώς μικρότερη», προσθέτει η επιχείρηση.

Η ΔΕΗ αναφέρει τέλος ότι παρά τη δραστική μείωση στις δαπάνες μισθοδοσίας (άνω του 15%), και στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ΔΕΗ (17% περίπου), το κόστος αυξήθηκε από εξωγενείς παράγοντες όπως η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, η αύξηση των τιμών στη Χονδρεμπορική Αγορά, η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή, η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Έως 19% οι αυξήσεις στη ΔΕΗ την τριετία 2010-2012"