Μια δήλωση όλο νόημα από την τρόικα
«Δεν μπορεί στην Πορτογαλία ο κατώτερος εισαγωγικός μισθός να είναι 554 ευρώ και στην Ελλάδα να είναι 740 ευρώ», δηλώνει στέλεχος του κλιμακίου της τρόικας στο 24h.gr, προσθέτοντας πως η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από τον αποπληθωρισμό (deflation).

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η τρόικα δεν επιμένει στην κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ωστόσο επιθυμεί οι επιχειρησιακές και οι ατομικές συμβάσεις να μπορούν να κινούνται χαμηλότερα των ορίων που θέτει η ΕΓΣΣΕ.Την ίδια στιγμή, τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν πως τα υφιστάμενα εμπόδια στην υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων είναι αποθαρρυντικά για τους εργοδότες και πιστεύουν πως θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις, ώστε να διευκολύνεται και η επιλογή των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

«Δεν προωθήσατε τις επιχειρησιακές συμβάσεις απλώς χαλαρώσατε τους περιορισμούς», δηλώνει το ίδιος στέλεχος, υποστηρίζοντας –κατά την άποψη του – πως, εάν το μισθολογικό κόστος μειωθεί, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν μέσα από την εξοικονόμηση των μισθολογικών δαπανών να εξισορροπήσουν σε ένα βαθμό τις επιβαρύνσεις, που φέρνουν οι νέοι φόροι.

Η τρόικα αναγνωρίζει πως το μέτρο θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση των εισφορών, που εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ωστόσο πιστεύει πως δημοσιονομικά θα μπορούσε να βρεθεί διέξοδος. Την ίδια στιγμή, σημειώνει πως μόνο η προοπτική της ανάπτυξης προσφέρει διέξοδο στην Ελλάδα και, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, μόνο μια οικονομία, που έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο εσωτερικής υποτίμησης, θα μπορούσε να είναι αρκετά ελκυστική για τους επενδυτές.

Διασταλτικά, κατά την τρόικα, μια οικονομία σαν αυτή της Ινδίας, που αναπτύσσεται με ρυθμό 7% του ΑΕΠ, θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα και όχι παράδειγμα προς αποφυγή.

Πηγή: 24h.gr
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Στην Πορτογαλία ο μισθός είναι 200 ευρώ λιγότερα"