Απόλυτα νόμιμη χαρακτήρισε την απόφαση της Περιφέρειας να εγκρίνει την Περιβαλλοντική Μελέτη της εγκατάστασης αποθήκης χημικών στο Σουσάκι, που είχε διενεργήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
Σε δηλώσεις του για το ζήτημα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα δικαίωσης της απόφασης του αλλά αναδεικνύεται η πίστη του ίδιου στη νομιμότητα.
Ο ίδιος τόνισε η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στόχο της αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών στην περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Δήλωση του περιφερειάρχη για τα χημικά στο Σουσάκι"