Εδώ και 20 μέρες έχει παραμείνει χωρίς αξονικό τομογράφο το νοσοκομείο Κορίνθου και όπως είναι φυσικό αυτό προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του. Το πρόβλημα έχει προκύψει αφού από το μηχάνημα λείπει η αντίστοιχη λυχνία που δεν έχει αντικατασταθεί κι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει το μηχάνημα. Το θέμα που προκύπτει είναι σοβαρό για το νοσοκομείο, αφού αν οποιοδήποτε περιστατικό χρειαστεί να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Έτσι ο ασθενής, θα χρειαστεί να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο ή σε ιδιωτικό εργαστήριο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, ακόμα κι αν το περιστατικό θεωρείται έκτακτο και σοβαρό.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Χωρίς αξονικό τομογράφο το νοσοκομείο Κορίνθου!!"