Η Συν/κή Τράπεζα Πελ/σου ΣΥΝ.Π.Ε. προχωράει στην πώληση ακινήτου της στο Χιλιομόδι Κορινθίας με κλειστές προσφορές, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 156,75 τ. μ. – πρώτο όροφο αποτελούμενο από 2 διαμερίσματα εμβαδού 60 τ. μ. και 80 τ. μ. αντίστοιχα.
Οι κλειστές προσφορές για το παραπάνω ακίνητο θα γίνονται δεκτές από την 5η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη μέχρι την 14η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Η κατώτατη τιμή ορίζεται σε 350.000,00 ευρώ. Υπεύθυνη παραλαβής κα Τσουλουχά Αγγελική στην δ/νση Λεωφ. Αθηνών 33, Κόρινθος.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Πουλά ακίνητο στο Χιλιομόδι η Συνεταιριστική Τράπεζα"