Η αδειοδότηση αφορά κοινοτική οδηγία που στοχεύει στον περιορισμό των ρυπογόνω εκπομπών στο περιβάλλον. «Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την ολιγωρία των κρατών-μελών της Ε.Ε. ο επίτροπος Σταύρος Δήμας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έξι κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές παρέλειψαν να εκδώσουν νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες για πάνω από 1.500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο έδαφος τους. Οι χώρες αυτές είναι η Δανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία.
Σχολιάζοντας την απόφαση της Επιτροπής ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκπνοή της προθεσμίας για την αδειοδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που θα εξασφάλιζε την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών, αλλά σε έξι κράτη μέλη, πάνω από 1.500 εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
Αυτό είναι απαράδεκτο και η Επιτροπή θα κινήσει τις διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας για τις βιομηχανικές εκπομπές».
Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούν οδηγία της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό και στο έδαφος.
Η οδηγία υποχρέωνε τα κράτη μέλη να εκδώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να επανεξετάσουν, και όπου απαιτείται να αναπροσαρμόσουν τις υφιστάμενες άδειες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1999.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, από τα στοιχεία που υπέβαλαν η Δανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία, προέκυψε ότι για παραπάνω από 1.500 εγκαταστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν εκδοθεί νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Παραπομπή της Ελλάδας για καθυστέρηση αδειών"