Την σύσταση και λειτουργία ειδικής υπηρεσίας αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας με δράστες μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Χρ. Παπουτσής, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Αστυνομικής Αυθαιρεσίας θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Το Γραφείο θα λειτουργεί υπό την ευθύνη Τριμελούς Επιτροπής υψηλού κύρους και συγκροτείται από έναν επίτιμο αρεοπαγίτη, ως πρόεδρο και ως μέλη τον Νομικό Σύμβουλο του κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από έναν επίτιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή Εφετών.

Ο πειθαρχικός έλεγχος των δραστών παραμένει στα πειθαρχικά όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά θα εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και θα ενημερώνεται και ο καταγγέλλων ιδιώτης για το τελικό πόρισμα.

Η επιτροπή θα υποβάλει κάθε χρόνο αναλυτική έκθεση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται από τον υπουργό στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής προς ενημέρωση των μελών της.


Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Γραφείο αντιμετώπισης αστυνομικής αυθαιρεσίας"