Την κατάργηση της Αγροφυλακής, με μετάταξη του προσωπικού της στις Δασικές Υπηρεσίες και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στο υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέπει νομοσχέδιο που ρυθμίζει ζητήματα των σωμάτων ασφαλείας που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και ίδρυση Γραφείου Αντιμετώπισης Αστυνομικής Αυθαιρεσίας ενώ με αυτό δημιουργείται και ο θεσμός του «Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης», στον οποίο θα υπαχθούν οι σημερινοί εποχικοί πυροσβέστες.

Στις δασικές υπηρεσίες οι αρμοδιότητες της Αγροφυλακής

Το προσωπικό της Αγροφυλακής, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μετατάσσεται στις Δασικές Υπηρεσίες του τόπου που υπηρετεί, στις οποίες συνιστώνται αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα του.
Συγκροτείται με αυτό ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στόχος, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ.Παπουτσής, είναι ο καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερος έλεγχος της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών αλλά και η επίτευξη σημαντικού δημοσιονομικού οφέλους.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Οι αγροφύλακες του νομού γίνονται...δασοφύλακες...!"