Ανεβάζει ταχύτητα η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και τα βλέμματα των επιχειρηματιών στρέφονται πλέον σ΄αυτό ευελπιστώντας ότι θα βελτιωθεί η ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχει αναχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα της αγοράς.

Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, στο διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου, η απορροφητικότητα έχει αυξηθεί κατά περίπου τρείς ποσοστιαίες μονάδες, στο 22,15% από 19,2% στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, διαγράφτηκαν «νεκρές εντάξεις» ύψους 1,75 δισ. ευρώ και περιορίστηκαν από 5, 5 δισ. ευρώ που ήταν ως τον περασμένο Μάιο, στα 3,75 δισ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οιενέργειες που αφορούν στην επιτάχυνση και στο απεγκλωβισμό πόρων, στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την απλοποίηση διαδικασιών.

Επίσης, πριν από δύο εβδομάδες ολοκληρώθηκε και η καταγραφή του δυναμικού που διαθέτουν όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης κι ως εκ τούτου η ειδική γραμματεία ΕΣΠΑ θα προχωρήσει με βάση τα στοιχεία αυτά σε πρόταση αναδιάρθρωσης όλων των υπηρεσιών καθώς και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, τα ενθαρρυντικά σημάδια ενίσχυσης της αγοράς με τους πόρους του ΕΣΠΑ είναι η μείωση κατά 32% των «νεκρών εντάξεων», γεγονός που σημαίνει ότι οι εντάξεις, οι συμβάσεις κι οι πληρωμές αφορούν πλέον σε νέα έργα.

Ακόμη στο δεύτερο τρίμηνο του έτους οι εντάξεις πραγματικών έργων αυξήθηκαν έναντι του πρώτου τριμήνου κατά 8%, ανήλθαν δηλαδή στα περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Οι συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 5%, δηλαδή κατά 770 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργα για τα οποία υπογράφηκαν οι συμβάσεις και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3% έναντι του πρώτου, ενώ επιτεύχθηκε και ο εξαμηνιαίος στόχος υποβολής πέντε αιτήσεων για μεγάλα έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, άρχισε η διαδικασία για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί το ΕΣΠΑ. Σ΄αυτό το πλαίσιο απεγλωβίζονται πόροι από «νεκρές εντάξεις» - η εκτομή που έχει δοθεί προς τις Διαχειριστικές Αρχές είναι τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών χωρίς να έχουν προχωρήσει σε δημοπράτηση, απεντάσσονται αμέσως από τα προγράμματα.

Ακόμα, απεγκλωβίζονται «νεκρές» εκχωρήσεις ποσών, κι όσα ποσά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιστρέφουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Απλοποιείται το σύστημα εκχωρήσεων, καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας Ειδικού Φορέα Διαχείρισης χωρίς την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης, αποκεντρώνεται η διαχείριση προς τις Περιφέρειες -παρέχεται η δυνατότητα στις Διαχειριστικές Αρχές για μεταφορά πόρων από κωδικό σε κωδικό θεματικής προτεραιότητας- και δίνεται έμφαση στα ώριμα έργα και όχι στις διαδικασίες.

Ανοίγουν όλοι οι κωδικοί των προγραμμάτων με υπόλοιπα δημόσιας δαπάνης και έχειαρχίσει η υποστήριξη των τελικών δικαιούχων για να υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα έργα τους.

Newsroom ΔΟΛ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Αυξήθηκε η απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ..!!!"