Ο Ομιλος «Λαρσινός» ασφάλισε για ένα έτος ΟΛΟΥΣ τους μαθητές των νηπιαγωγείων-δημοτικών-γυμνασίων και Λυκείων της Πελοποννήσου για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στα παιδιά εντός ή εκτός των σχολείων…!

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ασφάλισε όλους τους μαθητές της Πελοποννήσου ο Ομιλος Λαρσινός"