Στο συνέδριο «Επενδύοντας στις Πόλεις: Διαμορφώνοντας το Μέλλον» που διοργάνωσε το Urban Land Institute (ULI) Greece & Cyprus την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε μια ενδελεχής ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ έγινε και μια εστίαση στο υπάρχον πλαίσιο επενδύσεων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια θεώρηση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και πως αυτά δημιουργούν αξία για τις πόλεις, τους επενδυτές και τις εταιρείες ανάπτυξης, καθώς και διερεύνηση της βιωσιμότητα και της αποτελεσματικότητα τους στις πόλεις της Ελλάδας.Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην τοποθέτηση του παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό τον οποίο υλοποιεί η πρώτη αιρετή διοίκηση σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι "Ήδη την περασμένη εβδομάδα υποβάλλαμε στο τεχνικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Επίτροπο περιφερειακής πολιτικής Κύριο Hahn που επισκέφτηκε την Αθήνα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος μας ενώ ζητήσαμε την στενότερη δυνατή συνεργασία για να επισπεύσουμε τους ρυθμούς απορρόφησης".

Ο κος Τατούλης αναφερόμενος συγκεκριμένα σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο του αντικειμένου του συνεδρίου υπογράμμισε ότι "Ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εντοπίσει ώριμα έργα που μπορούν να γίνουν έργα σημαίες του JESSICA και αφορούν κυρίως αποκατάσταση ανενεργών κτιριακών εγκαταστάσεων στη Τρίπολη, το Ναύπλιο, τη Κόρινθο, τη Σπάρτη, τη Καλαμάτα και άλλες πόλεις", σημειώνοντας ακόμα "με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα ότι σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δημιουργία ταμείου εγγυήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα, μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδινε μεγάλη ώθηση στις προσπάθειες ανάκαμψης της χώρας"
Το Urban Land Institute (ULI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και επιμόρφωσης με περισσότερα από 30.000 μέλη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε 95 χώρες σε όλο τον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το φάσμα αξιοποίησης γης και ανάπτυξης ακινήτων.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Η δημιουργία ταμείου εγγυήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα θα έδινε μεγάλη ώθηση στις προσπάθειες ανάκαμψης της χώρας"