Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου καλεί σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα,τους δημοτικούς συμβούλους. Στην ημερήσια διάταξη είναι γραμμένα τα παρακάτω θέματα:
1.- Εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)
2.- Έγκριση –παραλαβή της μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων

3.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Σολομού 2010» και παράταση προθεσμίας
4.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δήμου Τενέας»
5.- Ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων, Σαρωνικού και Άσσου-Λεχαίου καθώς και των Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Άσσου-Λεχαίου και Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Σολυγείας.
6.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2011
7.- Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη στην Κόρινθο"