Συνέδριαζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, σε συνέχεια της από 29-9-2011 διακοπείσας συνεδρίασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2011, του ν.π.δ.δ. Δήμου “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”.

2.Προμήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών σχολείων Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.3.Λήψη Απόφασης για σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών επί ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου (κληροδότημα Μ. Κόντη). Παραχώρηση χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ν.π.δ.δ. Δήμου.

4.Γνωμοδότηση για αναγνώριση τμήματος οδού στη θέση “Γαλότα” ως κοινόχρηστης αγροτικής προϋφισταμένης του έτους 1923.

5.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

6.Αποδοχή ή μη σπουδάστριας ΝΟΥΛΑ Κων/νας του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου για πραγματοποίηση πρακτικής της άσκησης στο Δήμο.

7.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης”.

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης”.

9.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων και Θεάτρων περιοχής Δήμου.

10.Λήψη Απόφασης για συμμετοχή ή μη του Δήμου στο θεσμό κοινωφελούς εργασίας.

11.Λήψη Απόφασης για υπογραφή ή μη εκ μέρους του Δήμου της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”. Ορισμός μίας (1) αιρετής εκπροσώπου & ενός (1) υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου για συμμετοχή στο Συνέδριο για την υπογραφή της (Αθήνα 20-21/10/2011).

12.Λήψη Απόφασης για επιβολή προστίμων για παραβάσεις των άρθρων 5 & 7 του Ν. 2323/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13.Διόρθωση της υπ’ αριθ. 176/2011 Α.Δ.Σ. αναφορικά με προσωρινή εκκαθάριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης “Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας”.

14.Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή έτους 2011) και κατανομή αυτού. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης.

15.Αποδοχή ποσού #1.291,00# € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου του ΚΕΠ Αγίων Θεοδώρων και κατανομή αυτού.

16.Αποδοχή ποσού #14.866,68# € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ Δήμου μας και κατανομή αυτού.

17.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση δρόμων στην Περαχώρα”.

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αγροτική οδοποιία περιοχής Λουτρακίου & Περαχώρας”.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, για το Γ’ τετράμηνο 2006 & Β’ τετράμηνο 2010, του τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων.

22.Εξέταση αιτήματος ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελπίδας για απαλλαγή προσαυξήσεων και διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, επονόματι Κωστόπουλου Χαρίλαου.

23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Οκτώβριος).
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Λουτρακίου"