Απειλές για οριστικό χάσιμο του εξαμήνου, εξαπέλυσε η υπουργός Παιδείας.
Νέα εγκύκλιος προς όλες τις σχολές και τα τμήματα.
"Εάν δεν σταματήσετε τις καταλήψεις το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα χαθεί", διαμηνύει ουσιαστικά το υπουργείο Παιδείας προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της χώρας που κρατούν σε κατάληψη την πλειονότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων.


Με νέα εγκύκλιο που έστειλε στα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει τις διατάξεις του νέου Νόμου-Πλαισίου σχετικά με τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

* Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία για τα Πανεπιστήμια και τη Διεύθυνση της Σχολής για τα ΤΕΙ και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα για τα ΑΕΙ και του Διευθυντή της Σχολής για τα ΤΕΙ.

* Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Η πραγματοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας είναι ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του Τμήματος ή της Σχολής.

* Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 33, αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

* Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 33, οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to ""Αν δεν ανοίξουν οι σχολές, το εξάμηνο θα χαθεί""