Λύση στο χρονίζον ζήτημα της υλοποίησης των έργων υποδομής των οικοδομικών συνεταιρισμών δίνει το ΥΠΕΚΑ στο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», στο οποίο είναι εισηγήτρια η βουλευτής του Ν.Κορινθίας, κ.Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη.
Συγκεκριμένα, ενώ οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί είχαν, εκ του νόμου και του καταστατικού τους, την υποχρέωση να προβούν στα απαραίτητα έργα υποδομής στους οικισμούς τους μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα έργα αυτά δεν έγιναν, αν και είχαν ήδη προεισπραχθεί από τα μέλη τους μεγάλα χρηματικά ποσά για να χρηματοδοτηθούν τα συγκεκριμένα έργα.


Αποτέλεσμα είναι, τα χρήματα αυτά - που έχουν ήδη προεισπραχθεί και δεσμευθεί- να μην μπορούν να αξιοποιηθούν είτε επειδή δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο είτε επειδή οι συνεταιρισμοί δεν είχαν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να αναλάβουν τέτοιου είδους έργα.
Η προβληματική αυτή κατάσταση συμπληρώνεται αφενός από την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει στους δήμους να παρέμβουν και να εκτελέσουν τα έργα αυτά (πχ. οδοποιίας, ύδρευσης κλπ) και αφετέρου από την συνακόλουθη αδυναμία τους να παράσχουν στους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών βασικές δημοτικές υπηρεσίες (πχ. αποκομιδή απορριμμάτων) εξαιτίας των ανεκτέλεστων αυτών έργων.
Παράδειγμα τέτοιας αδιέξοδης κατάστασης στο νομό μας είναι ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος έχει αγοράσει και διανείμει στους δικαιούχους του περί τα 2000 οικόπεδα στην περιοχή Αμόνι Σοφικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ είχε συγκεντρωθεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τα μέλη του για την κατασκευή του έργου της ύδρευσης, είχε συνταχθεί μελέτη και είχε υποβληθεί στο δήμο. Μέχρι τώρα το έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω του θολού νομοθετικού πλαισίου που αφορούσε τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών από τον ίδιο τον συνεταιρισμό.
Μέλη του συνεταιρισμού επανειλημμένως εξέθεσαν το συγκεκριμένο αδιέξοδο στην κα Φαρμάκη, η οποία και ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για την επείγουσα ανάγκη να δοθεί οριστική λύση.
Οι πιεστικές προσπάθειες της κυρίας βουλευτού ευοδώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου που, μεταξύ άλλων, απλοποιούν και επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων υποδομής από τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. Ειδικότερα για τους προϋφιστάμενους της 16.1.1984 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, που δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής – όπως ο οικισμός στο Αμόνι Σοφικού- ορίζεται ότι οφείλουν να τα ολοκληρώσουν μέσα σε 18 μήνες είτε οι ίδιοι είτε να παραχωρήσουν την εκτέλεσή τους στους οικείους ΟΤΑ – και συγκεκριμένα στον Δήμο Κορινθίων.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται οριστική λύση προκειμένου να κατασκευαστούν τα έργα υποδομής (π.χ. δρόμοι, δίκτυο ύδρευσης) στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό της Τραπέζης της Ελλάδος στο Αμόνι, Κορινθίας. Είναι φανερό ότι τα μέλη αυτού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού θα απολαμβάνουν από τούδε και στο εξής της Υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Λύση για τον οικοδομικό συνεταιρισμό της τραπέζης της Ελλάδος στο Αμόνι"