Την πλήρη ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και του ελέγχου κατασκευών, επιδιώκει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Το βράδυ της Πέμπτης κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει πολλές και σημαντικές αλλαγές.
Στόχοι του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, είναι η μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

* Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν. Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας δόμησης είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών γραφείων.

*Η σύνταξη των μελετών και η εκτέλεση του οικοδομικού έργου γίνεται με ευθύνη των μηχανικών. Ο έλεγχος περιορίζεται πλέον στη διαπίστωση της υποβολής με ευθύνη των μελετητών μηχανικών όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στον έλεγχο των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων.

Μάλιστα, προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα για τον μελετητή μηχανικό, σε περίπτωση που η μελέτη του δεν εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ή για τον επιβλέποντα μηχανικό στην περίπτωση που οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν.

*Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

*Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

Στο διαδίκτυο οι άδειες δόμησης

* Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι άδειες δόμησης θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης θεσπίζεται προθεσμία 5 ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ θεσπίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης ή διόρθωσης ελλείψεων ή λαθών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, εντός προθεσμίας 2 μηνών. Επίσης θεσπίζεται, για την έκδοση της άδειας δόμησης, προθεσμία 2 ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, ορίζεται ότι ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης δόμησης

* Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

* Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

* Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

* Θεσπίζονται, τέλος, νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα. Το ΥΠΕΚΑ προχωρά, μεταξύ άλλων, στη σύσταση Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, με την οποία το Υπουργείο προσδοκά να αναβαθμίσει, εξειδικεύσει και εμβαθύνει την έρευνα και το έργο του στον τομέα της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών ανθρωπογενών στοιχείων, κατασκευών και συνόλων.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Αλλάζουν τα πάντα στις οικοδομικές άδειες"