Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης στο Ευρωκοινοβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων-Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος για τον οικισμό των Ρομά στα Εξαμίλια. Στο ερώτημα αναφέρει:
Σε πρόσφατη επίσκεψή τους στον καταυλισμό Ρομά στα Εξαμίλια Κορινθίας(1), με τη συνοδεία εκπροσώπου της Κοινωνίας των Πολιτών(2), κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων διαπίστωσε ότι:
— Τα 800 περίπου άτομα που διαβιούν στον καταυλισμό στερούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως καθαρό νερό, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα.


— Οι κάτοικοι συχνά αναζητούν τροφή στα σκουπίδια, ενώ όσα φρέσκα τρόφιμα καταφέρουν να εξασφαλίσουν, σαπίζουν σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν να διατηρηθούν σε ψυγεία.
— Λόγω των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία συνθηκών υγιεινής, πολλά παιδιά έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα Β ενώ ο εμβολιασμός τους επαφίεται αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες ιδιωτών εθελοντών ή μή κυβερνητικών οργανώσεων.— Πολλά από τα παιδιά του καταυλισμού δεν εγγράφονται στις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ όσα εγγράφονται απουσιάζουν συστηματικά ή διακόπτουν τα μαθήματα. Ωστόσο ακόμα και εάν είχε εγγραφεί το σύνολο των παιδιών στο σχολείο, οι τοπικές υποδομές δεν θα επαρκούσαν για τη φοίτησή τους.
— Υπάρχουν καταγγελίες για εκτεταμένη χρήση και εμπορία ναρκωτικών στον καταυλισμό.
— Δεν υπάρχει η παραμικρή πρόνοια για ένταξη των νέων Ρομά στην αγορά εργασίας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω συνθήκες διαβίωσης των Ρομά στα Εξαμίλια Κορινθίας, θεωρεί η Επιτροπή ότι οι πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με την ένταξη των Ρομά είναι συμβατές με το άρθρο 153 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ;
2. Με δεδομένη την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν μια εθνική στρατηγική ένταξης για τους Ρομά σύμφωνα με το πλαίσιο που θέσπισε η Επιτροπή στις 5 Απριλίου 2011, ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει την υλοποίηση των στόχων που θα αναληφθούν από τα κράτη μέλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Ελλάδα;
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Στο Ευρωκοινοβούλιο τα προβλήματα των Ρομά στα Εξαμίλια"