Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας 18 Οκτωβρίου 2010 αναφέρθηκε το θέμα του κινδύνου από τον ποταμό Ξεριά και ως εκ τούτου αποφασίστηκε να αποστείλουμε προς τον κ.Νομάρχη την κάτωθεν επιστολή :
"Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία και το φόβο μας , για το έργο της διάνοιξης του ποταμού Ξεριά, ο οποίος διέρχεται πλησίον του κέντρου της πόλης μας , και ο οποίος το 1997 επέφερε ανεπανόρθωτες ζημιές, καταστρέφοντας την αγορά μας .
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το επίπεδο εξέλιξης του έργου, για το χρόνο αποπεράτωσης του και για το βαθμό ασφαλείας που υπάρχει σήμερα , σχετικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας , προκειμένου η αγορά να πάρει τα ανάλογα μέτρα προστασίας .
Γνωρίζοντας την ανησυχία των μελών μας για το σοβαρό αυτό θέμα περιμένουμε την απάντηση του Νομάρχη προκειμένου να καθησυχάσουμε τους συναδέρφους μας . "
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Επιστολή των εμπόρων στον νομάρχη για τον Ξηριά"