Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δέδες επισκέφθηκε το Κέντρο Νέων Κορινθίας την Τρίτη, 28.12.2010 και συναντήθηκε με το Διοικητικό του Συμβούλιο και το Δ.Σ. του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νεολαίας Κορινθίας (ΝΟ.ΣΥ.Ν.).
Ο κ. Δέδες ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου Νέων, τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μάρκελλο για τις δραστηριότητες και το έργο του Κέντρου, το οποίο λειτουργεί από το 2001, είναι το μοναδικό του είδους του στη χώρα μας και συμμετέχει ενεργά σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Επίσης, είναι άμεσα συνδεδεμένο με υπηρεσίες ενημέρωσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία, όπως το Πρόγραμμα EURODESK, κ.α.
Ο Διευθυντής του Κέντρου κ. Πάνος Πούλος ανέφερε οτι, η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τη μακροχρόνια εμπειρία του Κέντρου στην υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για νέους, ανοίγει μεγάλες προοπτικές και δυνατότητες σύμπραξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με άλλους φορείς. Αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα των δράσεων του Κέντρου και τη συμμετοχή σ' αυτές πολύ μεγάλου αριθμού νέων και φορέων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
Ο κ. Δέδες, άριστος γνώστης του Κέντρου Νέων και εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου, υπογράμμισε την ανάγκη, το Κέντρο να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για τους νέους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εξαιτίας της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει στα Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε, οτι με βάση το νόμο “Καλλικράτης”, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις περιέρχονται στις περιφέρειες.
Συνεπώς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπεισέρχεται αυτοδίκαια, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, ως προς το Κέντρο Νέων.
Μαζί με τους άλλους δυο εταίρους του φορέα, τον Δήμο Κορινθίων και το ΝΟ.ΣΥ.Ν., η Περιφέρεια θα στηρίξει τη λειτουργία του Κέντρου, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις δραστηριότητές του και την περιοχή παρέμβασής του.
Προτεραιότητα της νέας Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η αξιοποίηση όλων των φορέων ειδικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Πελοποννησιακή κοινωνία. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι και το Κέντρο Νέων Κορινθίας.
Ο Πρόεδρος του ΝΟ.ΣΥ.Ν. Κορινθίας κ. Αλέξης Zαφείρης, υπογράμμισε την ανάγκη της δικτύωσης και της ανάπτυξης δομών υποστήριξης της νεολαίας σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη βάση της πρότερης επιτυχημένης εμπειρίας σε επίπεδο νομού Κορινθίας, όπως συνέβη με το ΝΟ.ΣΥ.Ν., αλλά και με το Κορινθιακό Δίκτυο Κέντρων Νέων.
Το ΝΟ.ΣΥ.Ν. θα αναλάβει έμπρακτα το κομμάτι που του αναλογεί στη μελλοντική στήριξη του Κέντρου Νέων, εφόσον το Κέντρο αποτελεί μοναδικό εργαλείο στήριξης των νέων και των φορέων που ασχολούνται με τη νεολαία, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, τον προσανατολισμό και την κοινωνική και επαγγελματική τους στήριξη.
Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε άριστο κλίμα, παραβρέθηκαν από το Δ.Σ. του ΝΟ.ΣΥ.Ν. η Φιλιώ Θεοδώρου και η Ιωάννα Δαμαλά.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Το κέντρο Νέων επισκέφθηκε ο Γιώργος Δέδες"